Entry: OZNANILA 9/2006 2.5.06 Priložnostna približevanja jedru

Povprečni od Cerkve oddaljeni slovenski kristjan se priložnostno brez večjih zadržkov približa notranjemu cerkvenemu dogajanju, se udeleži kakšnega obreda in se tudi zbliža z duhovnikom ali pastoralnem delu. kakršenkoli je že nagib, da pridejo blizu, in kakorkoli so že nerodni pri tem (npr. žvečenje gumija med obredom), so ti trenutki pastoralno zelo dragoceni.

Dragoceni, ker: razkrinkajo in razodevajo duhovno stanje oddaljenih; oddaljeni v teh primerih kažejo večjo mero odprtosti za nagovor Cerkve kot sicer; oznanjevalcu je s strani oddaljenih priznana vloga oznanjevalca, kar kerigmatični pristop olajša.

Priložnostna približevanja lahko razdelimo v štiri sklope:

1. Veliki prazniki in tradicionalni obredi. Naštejmo jih nekaj: božič, velika noč, krst, birma; blagoslov cest, vozil, tega ali onega; Hubertova maša za lovce, Florjanova za gasilce; tradicionalna maša na romantični podružnici, itd.. Pod lupo lahko vzamemo blagoslov velikonočnih jedil. To je gotovo najbolj množičen verski dogodek na Slovenskem. Množična udeležba krščenih in tudi nekrščenih nam razodeva potrebo po »požegnanosti«, kar je določeno znamenje odprtosti za skrivnostno in sveto. Ravno množičnost pri blagoslovu in ne-možičnost pri vigiliji nam pove, kako daleč v skrivnost vere sežejo oddaljeni.

 

SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ

Kako lepa pesem! Kako lepi spomini starejših na otroška leta! K Marijinemu češčenju - šmarnicam so povabljeni mladi in starejši.

Pri jutranjih mašah bomo brali šmarnice za odrasle z naslovom: KRALJICA MUČENCEV. Slovenski mučenci so vir navdiha in spodbude za življenje po veri tudi sedanjemu rodu in priprošnjiki pri Bogu za dosledno življenje po veri. Občudujemo njihov pogum v soočenju z nasilno smrtjo. Ta pogum pa ni nekaj naključnega, ampak je sad njihovega krepostnega življenja. Tudi krepostno življenje ne nastane samo od sebe, ampak je posledica njihovega pristnega molitvenega življenja in krepčanja v prejemanju zakramentov. Tako je zapisal o letošnjih šmarnicah g. nadškof Alojz Uran.

Otroci in mladi so vabljeni k šmarnicam zvečer ob 19. uri. Šmarnično branje: ODDALJENI, A VENDAR BLIZU sta napisala Branko Balažic in Slavi Selan Trkman. Otroci bodo aktivni pri šmarnicah in dobili vsak dan določeno nalogo in listek, ter tako oblikovali šmarnično pobožnost ne samo v cerkvi, ampak tudi doma, v svoji družini.

 ROMANJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH

Romanje bo od 18. do 22. maja v Köeln, ki je lansko leto gostil 20. svetovno srečanje mladih. Tja so romali naši predniki k relikvijam svetih treh kraljev vsako sedmo leto že od 14. stoletja naprej.

Potovanje vodi agencija Zora iz Idrije. Cena romanja za 40 udeležencev bo 72.000 SIT po osebi, pri skupini najmanj 35 oseb pa 74.900 SIT.

Prijave zbira Albina Krek do zapolnitve avtobusa na telefon 04/5147118 ali mobitel 041/ 48 15 47.

 PASTORALNI DAN ARHIDIAKONATA

Pastoralno delo po Pastoralnem občnem zboru-sinodi se nadaljuje. Lani je bil v Stični škofijski pastoralni dan. Letos bo srečanje vseh vernikov v okviru gorenjskega arhidiakonata. Srečanje bo 3. junija v Velesovem od 9. ure 17. ure. Dan bo zaznamovan z molitvijo, pogovori po skupinah, družabnem srečanju in slovesno mašo, ki jo bo daroval pomožni škof dr. Anton Jamnik. Kako lepo bi bilo, da se udeleži tudi naša župnija pastoralnega dneva!

 TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE – VI STE PRIČE– 7. MAJ

Četrta velikonočna nedelja ali nedelja Dobrega pastirja je vsako leto svetovni molitveni dan za duhovne poklice. Naj bo teden molitve en sam klic, ena sama prošnja: Gospod, duhovnikov, redovnikov, redovnic, po svojem Srcu, nam daj!

Ves teden bo župnija usmerjala molitve k Bogu za duhovne poklice. V nedeljo, 7. maja bo dekanija imela uro molitve v Marijini cerkvi na Bregu ob 16. uri.

 KATEKIZEM KATOLIŠKE CERKVE – Kompendij je pred kratkim izšel pri založbi Družina. Cena je 4200 SIT.

 Redna seja ŽPS bo v četrtek, 11. maja ob 20. uri v sejni sobi.

 Nabirka 1000 SIT bo v nedeljo, 7. maja za župnijsko cerkev.

 ODDANE MAŠE: za zdravje 4x, za duše v vicah 5x, starši Kert in sestra Marica, v čast S. Duhu za pravo spoznanje 10x, na čast Mariji Pomagaj

 

DOBRI PASTIR POZNA SVOJE OVCE

JEZUS NAS POZNA

Ne samo na splošno, kot imajo na primer na matičnem uradu popis vsega prebivalstva v občini. Za Jezusa nihče izmed nas ni le številka v spisku. Vsakogar pozna osebno, po imenu in po srcu. Za vsakogar ima čas in besedo, vsakomur pripravlja poseben prostor pri Očetu.

 

   1 comments

Vimax Asli
May 29, 2014   01:04 AM PDT
 
nice blog and article, thanks

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments