Entry: NIKODEMOVI VEČERI V KRANJU 2006 20.1.06
V Kranju pripravljamo ponovitev Nikodemovih večerov

LUČ V TEMO OKULTIZMA

Potekali bodo v dvorani župnišča na Tavčarjevi 43 v Kranju

od 23. 1. do 27. 1. 2006

s pričetkom ob 19.30. uri.

PROGRAM:

V ponedeljek, 23. 1., bo predaval dr. Marjan Turenšek na temo z naslovom: Kristjan pred izzivi paranormalnih pojavov.
V torek, 24. 1., bo predaval Marjan Veternik na temo z naslovom: Pričevanje eksorcista.
V sredo, 25. 1., bo predaval dr. Bogdan Žorž na temo z naslovom: Mladi iščejo rešitve tudi v okultnem.
V četrtek, 26. 1., bo predaval Jože Bartolj na temo z naslovom: Angeli, vile in svetlobna bitja.
V petek, 27. 1., bo predaval p. Branko Cestnik na temo z naslovom: Refleksija v črnem (darkerstvo)

Vljudno VABLJENI!
VSTOPNINE NI, prosili vas bomo za prostovoljne prispevke!

PREDSTAVITEV PREDAVATELJEV IN PREDAVANJ:
DR. MARJAN TURNŠEK
Izredni profesor dr. Marjan Turnšek se je rodil leta 1955 v Celju. L eta 1981 je bil posvečen v duhovnika. Štiri leta je služboval kot kaplan v župniji svetega Martina v Velenju. Po vrnitvi s podiplomskega študija v Rimu predava na teološki fakulteti univerze v Ljubljani (enota Maribor) dogmatično teologijo. Od leta 1990 je znanstveni sodelavec vatikanske k ongregacije za zadeve svetnikov in tako je sodeloval tudi v postopku za razglasitev škofa Antona Martina Slomška za blaženega. Od leta 1994 je tudi rektor bogoslovnega semenišča v Mariboru in član mariborskega stolnega kapitlja. Marjan Turnšek predava na tečajih in simpozijih ter sodeluje pri različnih slovenskih in tujih revijah. Izdal je že tudi nekaj samostojnih del z duhovno in teološko tematiko.
KRISTJAN PRED IZZIVI PARANORMALNIH POJAVOV
Zanimanje za primere nenavadnih nerazložljivih pojavov se v določenih obdobjih človeške zgodovine poveča. Sedanji čas je gotovo eden takšnih. V takšnem ozračju pa lahko med ljudmi nastane velika zmeda: mnogi lahko delajo neupravičene sklepe in odločitve. Tudi kristjan včasih težko znajde: kakšno stališče naj zavzame do poltergajsta, energijskih točk, nenavadnih oblik zdravljenja, bilokacije, telepatije, hipnoze, materializacije in še drugih pojavov, ki jih po eni strani zaznavamo, a jih ne moremo razložiti? Dodatno se stvari zapletejo, če ugotovimo, da se enaki pojavi dogajajo tako pri svetnikih kot pri izganjanju hudega duha. V predavanju bomo poskušali kot kristjani te pojave opredeliti glede na njihov izvor, jih ovrednotiti ter opisati njihove kratkoročne in dolgoročne posledice.

MARIJAN VETERNIK
Marjan Veternik se je rodil 1957 v Šoštanju. Po opravljeni maturi na klasični gimnaziji v Mariboru je študiral na teološki fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1983 diplomiral in bil posvečen v duhovnika. Že v času prvega kaplanske službe v župniji Velenje je ob srečevanju v različnih skupinah in v osebnih pogovorih odkril, da ljudje ne velikokrat ne morejo duhovno rasti zaradi notranjih duhovnih ran. To ga je vodilo k poglobljenemu osebnemu študiju in spoznanju, da se v ozadju notranjih ran velikokrat skriva tudi delovanje hudobnega duha. »Mejna vprašanja« so ga vseskozi zanimala, zato je obiskoval razna srečanja, tečaje in seminarje v tujini za eksorciste in tiste, ki se ukvarjajo z notranjim ozdravljanjem in osvobajanjem ljudi od zla. Sedaj je župnik v župniji Žiče s soupravo župnije Špitalič pri Slovenskih Konjicah. Pred petimi leti pa ga je mariborski škof dr. Franc Kramberger pooblastil za uradnega eksorcista v mariborski škofiji.
PRIČEVANJE EKSORCISTA
Predavanje Marjana Veternika bo temeljilo na izkušnjah, ki jih je pridobil z vsakdanjim opravljanjem službe eksorcista. V predavanju bo poskušal odgovoriti na tri vprašanja:

 • Kako deluje hudi duh? Predstavljeno bo redno delovanje (skušnjave in razne pasti, ki nam jih vsak dan nastavlja hudi duh) in izredno delovanje (pritiski, obsedenosti in posedovanja kot najhujše oblike delovanja na človeka).
 • Kako hudi duh vstopa v naše življenje? Poznamo pet vstopnih mest: družinsko deblo, notranje rane, osebni grehi, satanistične prakse (okultizem in magija, črna magija, uroki, spiritizem, prekletstva, satanizem in alternativna medicina) in oddaljenost od Jezusa ali mlačnost in brezbrižnost. O vseh teh vstopnih mestih bo predavatelj podajal izkušnjo ljudi, ki so to doživeli.
 • Kako pomagati človeku, ki se je zapletel v vse te stvari? Predavatelj predlaga resno krščansko življenje: če je tega sposoben in pripravljen sodelovati, bo rešen. To pa vključuje redno prejemanje zakramentov in življenje iz teh milosti, redno molitev, branje svetega pisma, odpuščanje in v skrajnem primeru molitev eksorcizma.

  BOGDAN ŽORŽ
  Bogdan Žorž se je rodil leta 1948 v Dornberku pri Novi Gorici. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani psiholog. Je psihoterapevt z več kot 30-letnimi izkušnjami na področju socialnega varstva, predvsem pri delu z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami. Je vodja Mladinskega doma Čepovan, zasebnega zavoda za pomoč otrokom, mladostnikom in družinam v stiski v Čepovanu pri Novi Gorici. Je tudi predsednik strokovnega sveta SLOGES (Slovenskega društva za gestalt terapijo) in član strokovnega sveta Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Bogdan Žorž objavlja strokovne in poljudne članke, predvsem s področja vzgoje in psihoterapije. Izdal je tudi štiri knjige: Stiska je lahko tudi izziv (1997), Biti z naravo (2000), Razvajenost, rak sodobne vzgoje (2002) in S pravimi vprašanji do rešitve vzgojnih zadreg (2005).
  MLADI IŠČEJO REŠITVE TUDI V OKULTEM
  Stiske sodijo v življenje vsakega človeka, tudi otroka in mladostnika. Vsako obdobje in vsak način življenja prinašata posebnosti, ki neposredno ustvarjajo stiske mladih. Danes so to predvsem: zmedenost ob zasičenosti z informacijami, pomanjkanje občutka varnosti, duhovna praznina, nepripravljenost na reševanje problemov, napor in odrekanje, občutki eksistenčne ogroženosti in občutki manjvrednosti. Mlad človek išče odgovore, rešitve za te stiske. Vse, kar je okultno, skrivnostno, kar obeta hitre rešitve z malo truda, kar obeta moč, slavo in veljavo brez napora in odrekanja, je v današnjem času še posebej privlačno. Velik del današnje navidezne, lažne duhovnosti, je treba iskati prav v iskanju rešitev za mladostniške stiske. Če hočemo mladim pomagati, jih je treba v njihovem iskanju razumeti, jih sprejeti kot iskalce rešitev, odgovorov, kot iskalce dobrega – ki pa zaidejo na stranpota in v slepe ulice ob pomanjkanju pravih vzorov in obilni ponudbi zgrešenih.

  JOŽE BARTOLJ
  Jože Bartolj se je rodil leta 1969. Je urednik za kulturo na Radiu Ognjišče. Tam že od leta 2001 ureja oddaje iz cikla »Obala neznanega – izzivi vere«, v katerih s strokovnjaki razpravlja o »skrivnostnih« vprašanjih naše vere, kot so Marijina prikazovanja, angeli, demoni, čudeži na priprošnje svetnikov, odnos pojavov, kot sta magija in horoskopi … V oddajah se lotevajo predvsem tem, ki izhajajo iz krščanstva, vendar pa o njih v Cerkvi ne slišimo veliko. Ker se ljudje za razjasnitev svojih vprašanj v zvezi z omenjenimi temami pogosto obračajo na nekompetentne in nekatoliške vire, oddaje v ciklu »Obala neznanega – izzivi vere«, ponujajo pogled katoliške Cerkve. V slabih petih letih se je tako zvrstilo že okoli 180 različnih oddaj. Dva pogovora z dr. Marjanom Turnškom (o angelih in o grehu), sta izšla tudi na zgoščenki pri Slomškovi založbi v Mariboru.
  ANGELI, VILE IN SVETLOBNA BITJA
  Ena izmed najbolj priljubljenih otroških molitev je sveti angel. Statistike pa kažejo, da pri nas kljub priljubljenosti te molitve v angele, kot jih pozna krščansko izročilo, verjame zelo malo ljudi. In to navkljub dejstvu, da sveto pismo govori o njih na okoli dvesto mestih. Drugje po svetu (denimo v ZDA) so raziskave pokazale, da v angele verjame več ljudi, kar lahko pripišemo predvsem domišljiji filmske industrije (denimo film »City of Angels«). Toda resnici na ljubo je treba povedati, da so v tem in podobnih filmih angeli predstavljeni povsem napačno. Ni čudno, če kritičen človek, ki ima veliko znanja na svojem poklicnem področju, na verskem pa zelo malo, v takšne angele enostavno ne more verjeti. Take naivne predstave o obstoju nevidnega sveta namreč ne vzdržijo kritične razumske presoje. Kristjani pa v veroizpovedi molimo, da verujemo v Boga »…Stvarnika vidnih in nevidnih stvari …« S tem najkrajše povemo, v kaj krščanstvo veruje na osnovi razodetja iz Svetega pisma in 2000-letne tradicije Cerkve.

  MAG. BRANKO CESTNIK
  Branko Cestnik se je rodil leta 1965 na Ptuju in mladost preživljal v vaškem okolju Hajdine pri Ptuju. Po osnovni šoli je bil sprejet v vojaško gimnazijo v Ljubljani in po letu in pol odpuščen zaradi disciplinskih in idejnih razlogov. Gimnazijo je nadaljeval na Ptuju, kjer se je kulturno in politično angažiral v tamkajšnjem Klubu mladih. Po sporu z lokalno partijo, ki ga je kot simpatizerja katolištva obtožila subverzivne dejavnosti, je zapustil mladinsko politiko in se posvetil duhovnemu iskanju, ki ga je pripeljalo nazaj h krščanstvu in Cerkvi. Vojaški rok je služil v težkih razmerah v Zaječarju na bolgarski meji, nakar se je dokončno odločil za duhovni poklic. Privlačili so ga kontemplativni redovi, zato je veliko zahajal v kartuzijo Pleterje, na koncu pa je vstopil v izrazito misijonarski red klaretincev, ki ga je leta 1987 poslan na študij v Rim, po dveh letih pa v noviciat v Madrid. V Rimu je študiral na treh različnih univerzah: dve leti filozofijo na Lateranu, tri leta teologijo na Gregoriani ter štiri leta pedagogiko in mladinsko pastoralo na Salesiani. V času devetletnega študija se je najraje poglabljal v vprašanja umetnosti, medijev in vere. Globlje je obdelal teme, kot so eksistencializem Alberta Camusa, teologija lepote Pavla Evdokimova in absurdno gledališče Eugena Ionesca. Njegova magistrska naloga nosi naslov: »Iskanje Boga v gledališču Eugena Ionesca«. V duhovnika je bil posvečen leta 1995 v Mariboru. Pastoralno je deloval najprej kot duhovni pomočnik na klaretinski župniji v predmestju Milana nato pa štiri leta kot študentski duhovnik v Mariboru, vmes je sodeloval tudi pri ljudskih misijonih. Sedaj je župnik dveh župnij na štajerskem podeželju – Frankolovo in Črešnjice. Aktiven je pri skavtih, piše za Družino in na različne načine sodeluje v pastoralni refleksiji Cerkve na Slovenskem.
  REFLEKSIJA V ČRNEM (DARKERSTVO)
  Izhajamo iz empiričnega dejstva, da je veliko slovenske kulture, zlasti mladinske dobesedno zavito v črno. Imamo celo več glasbeno-scenskih smeri, kjer je črna barva simbol in obvezna uniforma. Kaj nam pravi črno? Po Kandinskem je črno absolutni konec, belo absolutni začetek. Belo je namreč luč, prasimbol življenja – tako po Svetem pismu, kot po izkustvu vsakega človeka. Svetloba je najpogostejši simbol Boga, ki je dober. Tema in črno pripadata ne-Bogu, ne-življenju, Satanu. Odločitev za temo je simbolno prevedena odločitev za ne-življenje. To je destruktivni vidik in tak vidik uteleša nacistični »darker«, pripadnik SS. Drug vidik je žalovanje. Črno pomeni odsotno, pomeni bolečino in hrepenenje. Tako razumemo naslednjega »darkerja«, ki je katoliški duhovnik. Darkerstvo kot destrukcija svetlobe ali kot žalovanje v čakanju svetlobe sta si v popolnem nasprotju, a meja med njima je tanka. Hrepenenje, ki boli in ne postane vera, zlahka postane nihilizem, nihilizem zlahka postane angažirano darkerstvo, darkerstvo satanizem. Refleksija v črnem je nenazadnje refleksija o smrti Boga. Sprehodimo se po nekaterih pojavih slovenske kulturne scene. Neizogibno se je vprašati o fenomenu in ideologiji NSK ter skupine Laibach. Ne moremo mimo hard rocka in najstnikov, odetih v črne majice s pošastnimi glavami in napisi. Koliko je agresivnosti in koliko hrepenenja? Koliko laži in koliko resnice? In zakaj se toliko darkerstva prej ali slej jezno zaleti v Kristusa, kot se zaletavajo mušice v luč na kandelabru?

 •    1 comments

  Pandora Charms Bracelet sale
  April 15, 2012   05:12 PM PDT
   
  I'd actually love to review these boxes on my shopping/lifestyle blog. i wonder if they'd send me a sample box to talk about?,054282,http://kranj.blogdrive.com/comments?id=94

  Leave a Comment:

  Name


  Homepage (optional)


  Comments