Entry: OZNANILA 1/2006 5.1.06Naj bo leto 2006 blagoslovljeno in polno notranjega zadovoljstva ter družinske sreče!


POT V ODDALJENOST
Verouk: protislovna pripadnost, latentna oddaljenost Z vstopom v osnovno šolo in množičnim vpisom k verouku se otroci iz družin brez verske prakse (nepotreben Bog!) in iz tako ali drugače ranjenih družin (Bog kot krivec!) znajdejo pred ogromnim religioznim sistemom-katoliško Cerkvijo. Prvič pridejo v stik z osebo, ki uradno in nedvoumno predstavlja Boga-duhovnik, katehet. To je svojevrsten šok. Otrok hitro spoznava, da je kristjan in obenem, da je slab kristjan. Svoje situacije ne razume in če katehet ni dovolj pozoren, če obravnava otroke le kot razred, ki se mora to in to naučiti, se bo otrok pri verouku počutil nelagodno. Srečanje z ogromnim verskim sistemom in uradnim predstavnikom Boga bo takemu otroku vzbujal:. -zmedenost (kako to, da je zdaj ta nepotrebni Bog tako zelo potreben, celo najbolj potreben?); moralno: občutke krivde (za župnika in Boga nisem nikoli dovolj dober); vedenjsko: siljenje k pokorščini (do birme moram zdržati) in željo po uporništvu (nedisciplina, nerednost, pobeg po birmi); religiozno: izkustvo Boga, ki je zaprt v cerkvene zgradbe, v konkretnem življenju pa nima mesta.

VERSKA STATISTIKA ŽUPNIJE KRANJ – 2005
Leto je naokrog. Pred vami je prva številka Oznanil za leto 2006. Ko vstopamo v novo leto je pred nami vedno verska statistika. Nekaterim statistika ne pove veliko ali jo celo odklanjajo. Toda če se zamislimo v obstoječe številke, potem dobimo tudi neko podobo župnije, njeno vitalnost in življenje v razcvetu ali umiranje »na obroke«. Žal se še vedno kažejo poti v umiranje in ne v rast življenja in kulture življenja. Da boste dobili jasnejšo podobo verske statistike, je v oklepaju napisano število za leto 2004.

KRSTI
V župniji imamo krščevanje otrok 1. in 3. nedeljo v mesecu. Pred vsakim krščevanjem je priprava staršev na krst. Starši morajo prijaviti krst svojega otroka vsaj tri tedne pred krstom. Če starši ne želijo, da bi bil njihov otrok krščen v domači župniji, morajo imeti dovoljenje za krst otroka v drugi župniji in imeti tehten razlog, zakaj ne želijo krstiti otroka v domači župniji. V prvem letu življenja je bilo krščenih 22 otrok ( 26) iz cerkvenega zakona –15 (10) Od 2. do 6. leta 4 ( 2) iz civil. zakona 3 (10) Nad 18. letom 1 (2) izvenzakonska skup. 6 Skupaj je bilo krstov 27 (31) nezakonski 3

POROKE
V župniji imamo redno bližnjo pripravo na zakon in to prvi in drugi vikend. Cerkvena poroka je izključno župnikova zadeva. V letu 2005 je bilo poročenih 5 parov (3). Od teh se je poročilo eno ali več let po civilni poroki 3. pari.

POGREBI
Skupaj je bilo do 20. decembra cerkveno pokopanih 51 ljudi ( 67). Previdenih je bilo -22; samo maziljenih – 3; neprevidenih, ki pa so prejemali zakramente – 3; neprevidenih, ker svojci niso poskrbeli –23 Ponovno vas prosimo, da k ostarelim in bolnim domačim pokličete duhovnika. Kako neresno zvenijo besede domačih, ko pridejo prijavit pogreb, češ saj nismo mislili, da bo umrl, čeprav je npr. za rakom bolehal kar nekaj let.

OBHAJILO
Prvo obhajilo je prejelo 40 otrok in katehumenov: otrok 34 (40) in katehumenov 6 (2) Obhajil je bilo podeljenih 51.000 ( 48.500)

BIRMA
Zakrament birme je prejelo 38 otrok (37) in katehumenov 6 ( 2), torej 44 (39) K birmi pristopijo veroučenci devetega razreda, na tiho nedeljo. Priprava na birmo traja dve leti. V pomoč so nam naši animatorji. Hvala vsem sodelavcem!

NEDELJNIKI
Moški ------------------- 369 ( 369) Ženske------------------- 591 (543) Otroci ------------------- 302 ( 276) Skupaj------------------ 1.289 ( 1.188)

BOTRI
Problem botrstva je vedno velik. Zelo na kratko povedano glede vprašanja, kdo je lahko boter, je naslednje: Boter mora biti odrasel kristjan. Imeti mora vse zakramente in obiskovati nedeljsko sv. mašo. Če je poročen, mora biti cerkveno poročen. Kdo živi v civilnem zakonu ali v izvenzakonski skupnosti, ne more biti boter in ne sme prejemati zakramenta spovedi in sv. obhajila. Če je bil nekdo cerkveno poročen in je ločen a živi sedaj sam, je lahko boter.

VEROUK začenjamo 9. januarja.
Otroci prinesejo k verouku darove akcije OTROCI ZA OTROKE.

POGLED V IZTEKAJOČE LETO
Leto 2005 je bilo v znamenju misijona z geslom: PRIDI IN POGLEJ. Misijon sta vodila patra frančiškana p. Leopold Grčar in p. Stanko Zore. Pomagale so s. notredamke. Obisk je bil dober. Mogoče imamo zato tudi 3000 obhajil podeljenih več kot prejšnje leto. V župniji in dekaniji Kranj je bila redna birma združena s kanonično vizitacijo. Birmoval je g. nadškof msgr. Alojzij Uran. Srečanja z nadškofom so bila skrbno pripravljena. V iztekajočem letu so bili župniji vrnjeni hlevi v izredno slabem stanju. Za vrnitev smo potrebovali kar 12 let prave »borbe«. Zanimivo je, da so ukradli preko noči vse imetje. Danes pa se zadeva ne more vrniti. Žalostno je dejstvo, da celo verni odobravajo krajo in nasprotujejo vrnitvi ukradenega premoženja. Prešernovo gledališče ni bilo vrnjeno. Občini je bilo ponujeno za dobo 99. let, s tem, da sami obnavljajo gledališče in da imamo pravico uporabe 15 dni na leto, če bi bilo potrebno. Odgovor je bil kratek. Naj plačajo kar državljani z obveznicami.

HVALA VSEM, KI STE POMAGALI ŽUPNIJI DUHOVNO IN MATERIALNO!

   0 comments

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments